Terug
o

ontslag

De eenzijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
door de werkgever of werknemer. Ontslag wordt ook wel opzegging genoemd.

Behalve bij ontslag op staande voet moet de opzeggende partij de toepasselijke opzegtermijn in acht nemen. Voor de werkgever gelden bovendien extra vereisten voor ontslag ter bescherming van de werknemer, zoals opzegverboden en procedures die moeten worden gevolgd voor een rechtsgeldig ontslag.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op