Terug
g

goed werkgeverschap

De wettelijke verplichting van een werkgever zich als een goed werkgever te gedragen.

Wat onder goed werkgeverschap wordt verstaan is in de rechtspraak uitgewerkt en hangt af van de omstandigheden van het geval. Onder bepaalde omstandigheden kan een werknemer rechten ontlenen aan de open norm van goed werkgeverschap met betrekking tot zaken die niet in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
of cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
zijn geregeld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op