deeltijdontslag

De maatregel waarbij een werkgever een werknemer ‘gedeeltelijk’ ontslaat door een vermindering van uren aan te bieden. Voor de overige uren kan de werknemer een WW-uitkering ontvangen. Deze mogelijkheid is bedoeld om een tijdelijke dip bij de werkgever op te vangen door tijdelijk de loonkosten te verminderen. De arbeidskracht kan bij herstel van de economische situatie bij werkgever weer voltijds worden aangesteld. Meestal wordt deeltijdontslag met werknemer overeengekomen en vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op