contract (mv: contracten)

De  akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
waarin een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen partijen is vastgelegd. In ruimere zin wordt er ook wel de overeenkomst zelf mee aangeduid.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:213

Synoniemen
overeenkomst