Terug
a

arbeidsvoorwaardenregeling (avr)

Een schriftelijke aanvulling van voorwaarden op een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
en/of arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
die voor een hele branche of een groep personen geldt. In tegenstelling tot een CAO is bij de totstandkoming van een arbeidsvoorwaardenregeling geen vakbond betrokken.

De werkgever kan eenzijdig een avr vaststellen maar er is voor sommige onderwerpen wel instemming van de OR nodig. Bijvoorbeeld bij onderwerpen als werktijden en pensioen. Hoewel bij een CAO van sommige semi-dwingendrechtelijke betalingen in het arbeidsrecht kan worden afgeweken, kan dat niet bij avr.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op