Terug
h

handelingsonbevoegd

Van handelingsonbevoegdheid spreken we als iemand volgens de wet onbevoegd is bepaalde handelingen te verrichten. Het gaat dan om personen die een bepaalde kwaliteit beschikken. Bijvoorbeeld rechters zijn onbevoegd om goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
te kopen waarover een geding aanhangig is bij hun rechtbank.  Of een failliet persoon die onbevoegd is om zijn huis te verkopen.

Handelingsonbevoegdheid geldt enkel ten opzichte van bepaalde rechtshandelingen. Handelingsonbekwaamheid geldt ten opzichte van de persoon: een minderjarige kan niet zonder toestemming rechtshandelingen te verrichten.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op