Terug
h

handelingsonbekwaam

Volgens de wet is iedereen die 18 jaar of ouder is (meerderjarigen)  in beginsel handelingsbekwaam. Dit houdt in dat zij rechtshandelingen kunnen verrichten.

Kinderen tot 18 jaar zijn aldus handelingsonbekwaam. Zij hebben toestemming van hun ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger nodig voor het verrichten van rechtshandelingen.

Meerderjarigen die door de rechter onder curatele Bescherming van een meerderjarige die niet goed in staat is om zijn wil zelfstandig te bepalen.
» Meer over curatele
curatele
zijn gesteld (bv. vanwege psychische aandoeningen) zijn ook handelingsonbekwaam. Zij hebben ook toestemming nodig voor het verrichten van rechtshandelingen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op