Terug
f

fishing expedition

Bij een fishing expedition “hengelt” een partij naar informatie bij een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
zonder exact te weten welke informatie deze wederpartij heeft. Er wordt bijvoorbeeld een gerechtelijk verzoek ingediend om in het kader van het vergaren van bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
voor een procedure afgifte van stukken en bescheiden van de wederpartij te krijgen in de hoop dat er iets in deze stukken zit dat een vordering zou kunnen ondersteunen.

In principe is in fishing expedition niet toegestaan. Bij een vordering tot bewijsbeslag Bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag met als doel bewijs veilig te stellen.
» Meer over bewijsbeslag
bewijsbeslag
moet de verzoeker zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk beschrijven welke bescheiden hij van de wederpartij wil inzien. Hiermee wordt aldus voorkomen dat een verzoeker (met wellicht kwalijke intenties) onbeperkt toegang krijgt tot de gehele administratie/archief van een derde.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op