Terug
c

conversie

Als de strekking van een nietige rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
erg lijkt op die van een wel geldige rechtshandeling, dan kan de nietige rechtshandeling worden omgezet in de wel rechtsgeldige rechtshandeling. Dit heet conversie of omzetting (artikel 3:42 BW). Vereist is dat partijen deze wel geldige rechtshandeling zouden hebben gekozen boven de nietige rechtshandeling. 

De ratio achter deze mogelijkheid tot conversie is om te voorkomen dat nietigheid verder zou ingrijpen dan door haar doel gerechtvaardigd wordt.

Een rechtshandeling is nietig als:

  • die niet in de wettelijk voorgeschreven vorm zijn verricht;
  • de rechtshandeling in strijd met goede zeden of openbare orde is;
  • als de beschikkingsbevoegdheid ontbreekt.

Conversie is niet aan de orde als dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die niet tot de rechtshandeling als partij heeft medegewerkt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op