2 min lezen

incasso vve

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Veel VvE’s hebben last van wanbetalers met grote achterstanden in de betaling van de maandelijkse VvE bijdragen. Een lid dat zijn bijdrage niet of niet tijdig betaalt, benadeelt zijn mede-eigenaren. Het is dan ook van groot belang om een achterstand niet te laten oplopen, en daarvoor een goed incassobeleid te hanteren. Een incassoprocedure kent de volgende stappen.

Wanbetaler VvE

Als de VvE een wanbetaler heeft, dan zal de VvE die eerst schriftelijk verzoeken om de verschuldigde bijdragen alsnog over te maken. Meestal wordt een herinnering en daarna soms nog een aanmaning gestuurd. Als dat niet het gewenste effect heeft, kan een gespecialiseerd VVE incasso advocaat worden ingeschakeld.

Advocaat VvE incasso

De advocaat zal zich nog een keer schriftelijk richten tot de wanbetaler en hem verzoeken om alsnog tot betaling over te gaan. Als dat niet het gewenste effect heeft, dan kan een incassoprocedure worden opgestart. De incasso-advocaat vraagt dan aan de rechter om het VvE-lid te veroordelen om alsnog alles wat hij is verschuldigd aan de VvE te betalen. Meestal met rente, kosten en een vergoeding voor de door de VvE gemaakte advocaatkosten. Bij een efficient gevoerde incassoprocedure moet de schuldeiser altijd uit de kosten kunnen komen, ook als het gaat om relatief lage bedragen.

VvE heeft preferente (bevoorrechte) vordering

Artikel 3:286 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat door een appartementseigenaar in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar verschuldigde bijdragen bevoorrecht op het appartementsrecht. Als gevolg van die preferentie kan de VvE zich als eerste op de (over)waarde van het appartement verhalen op de bevoorrechte vorderingen, vóór eventuele andere schuldeisers. Alleen de bank met een hypotheek gaat nog voor. Dat betekent dat de VvE beter niet te lang kan stilzitten: bijdragen van meer dan een kalenderjaar terug zijn niet bevoorrecht (meer).

Beslaglegging en veiling appartement

Als de wanbetaler ook na het vonnis niet betaalt, kan eventueel beslag worden gelegd op zijn bankrekening of het appartement worden geveild. Dat zijn uiterste stappen, maar de VvE heeft die mogelijkheden wel. De VvE incassoadvocaten van AMS kunnen vertellen wat in uw geval wijsheid is.

Nieuws-
brief

Ravel Residence