2 min lezen

incassoprocedure

Denise Janssen
Denise Janssen
Neem contact op

Alle VvE leden zijn verplicht om elke maand het door de vergadering vastgestelde voorschotbedrag aan de VvE te betalen. Daarnaast is iedere eigenaar verplicht om de eventueel door de vergadering vastgestelde extra bijdrage (bijvoorbeeld voor onverwacht onderhoud) tijdig aan de VvE te betalen. VvE’s, met name de kleinere, kunnen ernstig in de problemen komen als dat niet tijdig gebeurt. Een strak incassobeleid is daarom zeer aan te bevelen.

Wanneer is een incassoprocedure nodig?

VvE’s kunnen hun vorderingen uit handen geven aan een advocaat gespecialiseerd in VvE recht en incasso. Die zal het VvE lid aanmanen, om vervolgens tot incasso over te gaan en als betaling uitblijft een procedure opstarten. Van belang is daarbij wel dat de vergadering aan het bestuur volmacht heeft verleend om die procedure te starten. Het is vaak onpraktisch om voor iedere procedure die moet worden gestart, steeds opnieuw een machtiging aan de vergadering te verzoeken. Daarom komt het vaak voor dat de vergadering een doorlopende incassomachtiging aan het bestuur heeft verleend. In de vergadering wordt dan besloten dat het bestuur van de VvE bevoegd is om in geval van betalingsachterstanden een procedure op te starten. Let wel: het is niet toegestaan om een algehele procesvolmacht te verlenen. Een volmacht aan het bestuur van de VvE om aan alle mogelijk procedures die zij wenst op te starten, is niet mogelijk.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

Wanneer er sprake is van een contractuele relatie, is de schuldenaar aan de schuldeiser (als hij deugdelijk in gebreke is gesteld en er een zogenaamde 14-dagenbrief is verzonden) de wettelijke incassokosten verschuldigd. Hoewel van een contractuele relatie tussen de VvE en haar leden geen sprake is, is in de jurisprudentie uitgemaakt dat ook in geval van niet tijdige betaling aan de VvE de wettelijke incassokosten verschuldigd zijn. Met deze kosten kan de VvE de kosten die zij moet maken om de betaling van haar vordering te krijgen (bijvoorbeeld de advocaatkosten) gedeeltelijke dekken.

Nieuws-
brief

Ravel Residence