1 min lezen

voorrechten

Mariëlle de Wild
Mariëlle de Wild
Neem contact op

Voorrechten zijn in de wet geregeld, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen voorrechten op bepaalde goederen van de schuldenaar (zgn. bijzondere voorrechten) of algemene voorrechten die de schuldeiser een hogere rang geeft op alle tot een vermogen behorende goederen van de schuldenaar.

Verhouding tussen bijzondere en algemene voorrechten

Het komt geregeld voor dat voorrechten samenlopen met andere rechten waaraan voorrang is verbonden. Maar ook een samenloop tussen bijzondere voorrechten en algemene voorrechten komt voor. In dergelijke gevallen geldt dat bijzondere voorrechten voor gaan op algemene voorrechten, tenzij de wet anders bepaalt.

Het voorrecht van de belastingdienst is in de praktijk belangrijk (NB: dit is iets anders dan het bodemrecht van de fiscus). Dit algemene voorrecht maakt dat de fiscus op alle goederen die tot de boedel behoren een hogere rang heeft ten opzichte van overige schuldeisers met een voorrecht.

Verhouding tussen voorrechten en zekerheidsrechten

Zekerheidsrechten gaan boven voorrechten, tenzij de wet anders bepaalt. De belangrijke uitzondering is dat een voorrecht boven pand en hypotheek gaat in geval van vuistloos pandrecht op bodemzaken voor bepaalde typen belastingen op grond van de wet (bodemvoorrecht). De curator stelt dat in concreto vast, artikel 57 lid 3 Fw.

Nieuws-
brief

Ravel Residence