2 min lezen

legal opinions en zekerheid in de internationale handel

Sjoerd Yntema
Sjoerd Yntema
Neem contact op

In de internationale handel komt het vaak voor dat een bank of financier vraagt om een legal opinion. Ook in een internationale juridische procedures is het denkbaar dat een buitenlandse rechter of procespartij een Nederlandse advocaat vraagt om een legal opinion. Kort gezegd is een legal opinion een vaststelling van de juridische situatie, afgegeven en ondertekend door een advocaat.

Verschillende legal opinions door advocaat

In het hiervoor omschreven voorbeeld van financieringen gaat het vaak om de vaststelling van de correcte oprichting van een vennootschap, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders en de rechtsgeldigheid van besluiten (zogenaamde capacity opinions). Ook worden er veel opinies afgegeven die zien op juridische documentatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of een overeenkomst in strijd is met lokaal (dwingend) recht, of een rechts- of forumkeuze correct is en rechtsgeldig is gemaakt en of zekerheidsrechten rechtsgeldig zijn gevestigd (zogenaamde enforceability opinions). Voor de opinies afgegeven in procedures kan het om uiteenlopende juridische vragen op verschillende rechtsgebieden, waarover een Nederlandse advocaat uitsluitsel kan geven.

Legal opinion geeft zekerheid

De achtergrond en noodzaak van een legal opinion is gelegen in het internationale karakter van de handel en de financiering daarvan. Voor banken en financiële instellingen is het van belang om zekerheid te hebben over buitenlands recht. Het doen van eigen onderzoek is vaak kostbaar en tijdrovend. Bovendien hebben banken bij een gebrek aan kennis over het toepasselijke recht vaak niet de middelen om die zekerheid daadwerkelijk te verkrijgen. Een uitkomst is dan een vaak goed afgebakend onderzoek door een lokaal advocatenkantoor dat vervolgens bevestigd dat de situatie ter plaatse juridisch in orde is. Een dergelijke bevestiging wordt afgegeven in een zogenaamde legal opinion of opinion letter.

Advocaat voor legal opinion

AMS Advocaten wordt in de internationale handelspraktijk vaak benaderd om een capacity opinion of enforceability opinion af te geven. Ook geven onze advocaten op verzoek opinies af die in internationale (arbitrage) procedures gebruikt kunnen worden om duidelijkheid te krijgen over een juridisch vraagstuk in Nederland.

Nieuws-
brief

Ravel Residence