2 min lezen

Verwijdering eisen in kort geding

Als op het internet een onrechtmatige beschuldiging is geuit dan kan daarvan in kort geding de verwijdering worden geëist. In zijn algemeenheid geldt dat voorzieningsrechters (kort geding rechters) niet heel snel overgaan tot toewijzing van dit soort vorderingen, omdat het een vergaande inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting. Het is in een kort geding, waarin verwijdering van een onrechtmatige beschuldiging wordt geëist, dan ook erg belangrijk dat zo gedocumenteerd en volledig mogelijk uiteengezet wordt waarom de beschuldiging onrechtmatig is en moet worden verwijderd.

Dwangsom bij beschuldiging via internet

Aan een veroordeling tot verwijdering van een beschuldiging van het internet moet altijd een dwangsom worden gekoppeld, omdat de veroordeelde partij anders gemakkelijk zou kunnen besluiten het vonnis naast zich neer te leggen. De hoogte van een dwangsom is niet onbeperkt, er wordt vrijwel altijd een maximum aan gekoppeld. Als een advocaat een te hoge dwangsom eist dan kan de rechter die beperken. Vaak gaat het om een dwangsom van rond de €1.000 a € 2.000 per dag met een maximum van € 50.000 tot € 100.000,-.

Geen dwangsom bij foutief verwijderen beschuldiging

Het verwijderen van een onrechtmatige beschuldiging op een website lijkt eenvoudig, maar in de praktijk gaat het regelmatig mis. Gevolg: de verbeurde dwangsommen worden opgeëist. Een bekend voorbeeld daarvan is een rechtszaak uit 2012 tegen Quote. Het maandblad was veroordeeld om een artikel van de website Quotenet te verwijderen en had dat ook gedaan. Maar door een technische fout bij het lanceren van de vernieuwde website werd het betreffende artikel toch weer opvraagbaar. De rechter in kort geding oordeelde in die zaak dat er geen dwangsommen waren verbeurd, omdat geen sprake was geweest van enig bewust of actief handelen van medewerkers van Quote.

Rectificatie van beschuldiging in kort geding

Naast verwijdering kan rectificatie van de beschuldiging in kort geding worden geëist.

Nieuws brief

Ravel Residence