2 min lezen

rectificatie eisen in kort geding

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Snel handelen is belangrijk

De rectificatie van een onrechtmatig krantenartikel, een onrechtmatige beschuldiging op internet of op social media zoals op Facebook en Twitter wordt vrijwel altijd in kort geding geëist. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het spoedeisende karakter van deze vordering; als de uitkomst van een bodemprocedure zou moeten worden afgewacht zou een rectificatie mosterd na de maaltijd zijn.

Geen tijd voor bewijslevering

Rectificatie eisen in kort geding is een aparte tak van sport. Omdat er in een kort geding geen tijd is voor bewijslevering en bewijswaardering en er snel moet worden beslist, is het belangrijk dat de feiten zo goed mogelijk worden gepresenteerd aan de voorzieningenrechter.

Verder is het belangrijk om niet te overvragen. Zo wordt een voorschot op schadevergoeding in de meeste rectificatie kort gedingen afgewezen. De wederpartij zal die afwijzing uit proberen te leggen als een gedeeltelijke overwinning. Een ‘clean victory’ is, juist in dit soort rechtszaken, belangrijk.

De tekst en plek van de rectificatie

Er moet door de advocaat ook goed nagedacht worden over de tekst van de rectificatie en de plek waar de rectificatie komt te staan. Een rectificatie die te ver gaat kan door de rechter in het vonnis worden aangepast. Als de rectificatie op een website moet worden geplaatst, dan is het belangrijk dat de rectificatie op een plek komt te staan waar de bezoekers de rectificatie ook daadwerkelijk tegenkomen. De homepage heeft normaal gesproken de voorkeur.

Andere belangrijke aspecten bij rectificatie

Maar een advocaat die rectificatie eist moet er ook op bedacht zijn dat de rechter ook andere belangrijke zaken in zijn veroordeling meeneemt: denk aan de tijd dat de rectificatie op de website moet blijven staan, het lettertype en de lettergrootte waarin de rectificatie moet worden geplaatst en de bepaling dat de plaatser van de rectificatie zich moet onthouden van het geven van commentaar op de rectificatie.

Aan een veroordeling tot rectificatie moet verder een flinke dwangsom worden gekoppeld. Zo wordt voorkomen dat de wederpartij de veroordeling rectificatie naast zich neerlegt.

Nieuws-
brief

Ravel Residence