2 min lezen

mediawet

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Vloggers mogen reclame maken; zolang dit kenbaar is

Wat voor invloed heeft de wijziging van de Mediawet op videoplatforms zoals YouTube? Wat is er precies gewijzigd, waarom is dit gebeurd en wat voor invloed heeft deze wijziging op bekende en onbekende vloggers? Is het daadwerkelijk zo dat vloggers geen reclame meer mogen maken zoals in de media is te lezen?

Wijziging Mediawet

Per 1 november 2020 is de Mediawet gewijzigd. Dit is het gevolg van de herziene Europese Richtlijn audiovisuele mediadiensten die in onze wetgeving geïmplementeerd moest worden. De wijziging was nodig, omdat de scheidslijn tussen de bestaande omroepen en zenders enerzijds en de mediadiensten op aanvraag (on-demand; denk aan netflix) anderzijds steeds meer vervaagde.

Regels gelijktrekken

In de gewijzigde Mediawet zijn de regels nu meer gelijk getrokken. Denk aan de regels voor het kenbaar maken van onder meer reclame, sponsoring en de regels het toepassen van kijkwijzer. Denk aan het vermelden van leeftijden.

Hoe zit het met videoplatforms?

Deze regels zijn vanaf nu ook van toepassing op videoplatforms die in Nederland zijn gevestigd. Dus ook op YouTube. Door de wijziging vallen deze platforms inmiddels ook onder de Mediawet. Dit betekent dat zij nu net als voor de tv geldt. passende maatregelen moet en treffen om ervoor te zorgen dat het voor de gebruikers duidelijk is als er bijvoorbeeld reclame in een video aanwezig is.

Gevolgen voor vloggers

Voor vloggers die worden betaald of gesponsord betekent dit dat zij inmiddels ook onder de Mediawet vallen. Zij moeten dus ook duidelijk maken wanneer sprake is van reclame. Wanneer zij dit niet doen dan is er sprake van sluikreclame en dit is verboden. Zij riskeren in dat geval een aanzienlijke boete die op grond van artikel 7.12 van de Mediawet kan oplopen tot € 225.000 per overtreding.

Berichtgeving uit de media niet juist

De berichten uit de media dat bekende vloggers helemaal geen producten meer mogen aanprijzen in ruil voor geld is niet juist. Dit ligt dus genuanceerder. Als deze vloggers voor dit aanprijzen betaald krijgen (of er sprake is van sponsoring), dan vallen zij dus onder de Mediawet. Zij mogen dit dan alleen doen wanneer dit kenbaar is voor de gebruikers. Zij zullen hun videoboodschappen hier dus op moeten aanpassen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence