2 min lezen

Google en het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden op internet vindt zijn oorsprong in een baanbrekende uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit mei 2014. In deze zaak werd geoordeeld dat Google soms op verzoek bepaalde zoekresultaten moet weghalen. Het hof vindt dat een zoekmachine zoals Google op het internet verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die zij verwerkt. Opvallend is dat het bij het verwijderingsrecht (ook wel: vergeetrecht) vooral gaat om de relevantie van de gevonden zoekresultaten en niet zozeer om de vraag of de inhoud van het gevonden artikel zelf irrelevant of onrechtmatig tegen de persoon of het bedrijf in kwestie is.

Google moet belangenafweging maken

Als men Google verzoekt om een resultaat uit de resultatenlijst te verwijderen moet er een belangenafweging worden gemaakt. Om wat voor informatie gaat het, hoe gevoelig deze informatie is voor de betreffende persoon en hoe belangrijk is het dat anderen daar kennis van kunnen nemen.

Verwijderingsverzoek indienen bij Google

Sinds het arrest uit mei 2014 is er in Nederland een aantal vonnissen gewezen tussen verschillende personen die om verwijdering verzochten bij Google. De lijn die in de Nederlandse rechtspraak gevolgd wordt is dat er terughoudendheid betracht wordt bij het opleggen van beperkingen aan de werking van een zoekmachine zoals Google. Die terughoudendheid is vooral gelegen in het feit dat een zoekmachine zoals Google een belangrijke maatschappelijke functie vervuld. Maar, uitgangspunt is wel dat de privacybelangen van de persoon in kwestie prevaleert boven de belangen van de gebruikers van de zoekmachine om de informatie te kunnen verkrijgen.

Nieuws brief

Ravel Residence