1 min lezen

column

Thomas van Vugt
Thomas van Vugt
Neem contact op

Een column is niet snel onrechtmatig

Ook voor uitlatingen in een column geldt dat zij voldoende steun moeten vinden in de feiten. Een column kan onrechtmatig zijn wanneer dat niet het geval is, maar uit de rechtspraak blijkt dat dat niet snel het geval zal zijn. Het enkele feit dat een column kwetsend is wil niet zeggen dat daarmee de grenzen van het toelaatbare zijn overschreden en dus dat de column onrechtmatig is.

Andere eisen; er is meer toegestaan

In de rechtspraak is namelijk uitgemaakt dat aan een column niet dezelfde eisen mogen worden gesteld als aan onderzoeksjournalistiek en dat in een column scherpe, provocerende en shockerende bewoordingen mogen worden gebruikt. De gedachte hierachter is dat een column doorgaans waardeoordelen van de columnist bevat en niet zo zeer objectieve feiten.

Ook worden prikkelende en shockerende uitlatingen in een column door lezers over het algemeen met een korreltje zout genomen. Daarom is in een column meer toegestaan dan in andere publicaties.

Maar: géén vrijbrief!

Maar ook de columnist is gebonden aan grenzen. Voor de beoordeling van de (on)rechtmatigheid van een column is onder meer van belang of de uitlatingen worden gepresenteerd als een feit of als een waardeoordeel van de columnist. Als de uitingen in de column met het oog op het te dienen belang nodeloos grievend zijn, dat kan het zijn dat de grens van rechtmatigheid wordt overschreden.

De relatief grote vrijheid die aan een columnist toekomt geeft hem dus zeker geen vrijbrief.

Nieuws-
brief

Ravel Residence