2 min lezen

wat is een licentie?

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

In de praktijk worden licenties doorgaans gegeven voor het toegestane gebruik van websites, domeinnamen en IE-rechten (zoals merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht en auteursrecht). Denk bijvoorbeeld aan het recht om software of een foto te gebruiken. Ook merkgebruik door een distributeur valt vaak onder een licentie.

Licentierechten

Uitgangspunt is dat de licentienemer slechts toestemming heeft voor het overeengekomen gebruik. Hebben partijen hun afspraken niet vastgelegd, dan zal het van de feiten en omstandigheden afhangen wat is toegestaan. Om discussie over de omvang van de licentie te voorkomen, is het raadzaam om goede afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen als dat mogelijk is. Dat geldt voor zowel licentienemers als licentiegevers.

Licentieverplichtingen

Veel licenties kennen naast rechten ook verplichtingen voor de licentienemer. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsplicht en fair-use-verplichtingen. Ook gelden er vaak verplichtingen voor de licentiegever. Bijvoorbeeld om de continuïteit van het gebruik te waarborgen. Contractuele afspraken bieden vaak meer mogelijkheden om op te treden, dan het IE-recht alleen.

Licentie geldt tussen partijen

Een licentie geldt alleen tussen partijen. Dit is voor licentienemers van belang om te realiseren. Als de licentiegever de auteursrechten van bijvoorbeeld software overdraagt aan een derde partij, dan kan de licentienemer plotseling met die derde partij worden geconfronteerd. Die derde partij heeft niet noodzakelijkerwijs (dezelfde) verplichtingen jegens de licentienemer. Voor de continuïteit van ondernemingen kan dit ernstige gevolgen hebben. Denk aan bedrijfskritische software, die in handen komt van een derde partij. Licentienemers lijken zich dit vaak niet of te laat te realiseren.

Als het wegvallen van een licentie de continuïteit van de onderneming raakt, dan is het noodzakelijk om hier goede afspraken over te maken. Maak die afspraken in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Bij voorkeur tijdens het offertetraject. Er zijn tal van juridische mogelijkheden om dergelijke afspraken vorm te geven.

Ook kan het nuttig zijn om bepaalde IE-rechten te laten registreren in de registers. Denk aan een exclusieve licentie op een merk, model of octrooi. Overdracht van het recht kan dan alleen met toestemming van de ingeschreven licentienemer.

Optreden tegen inbreuken

Een licentie op een IE-recht geeft de licentienemer in de meeste gevallen niet het recht om tegen inbreuk op die rechten (adequaat) op te treden. Denk aan een distributeur die bevoegd is om in de Benelux merkartikelen te verkopen. Als zo’n distributeur met een verbodsvordering wil optreden tegen namaak of andere onbevoegde verkoop van merkproducten, dan kan dat niet automatisch. Daarvoor zijn in de meeste gevallen goede afspraken met de licentiegever nodig.

Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent licenties van IE-rechten, zoals het vastleggen van licentieafspraken, bij inbreuk op een merkenrecht en handelsnaamrecht, het opstellen van een akte van overdracht van een domeinnaam of het opstellen van een licentieovereenkomst.

Nieuws-
brief

Ravel Residence