3 min lezen

wat is domeinnaamrecht?

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Het domeinnaamrecht is een niet wettelijke geregeld recht. Als je een domeinnaam registreert, ga je een contractuele relatie aan met de registrar. Zolang men aan de (betalings)verplichtingen blijft voldoen, is de domeinnaam van degene die deze registreerde. Voldoet ment niet aan de (betalings)verplichtingen, dan kan de tenaamstelling worden doorgehaald.

Overdracht domeinnaam

Voor de overdracht is nodig een speciale code die de overdragende partij verstrekt aan de ontvangende partij. De ontvangende partij kan vervolgens de (verdere) overdracht in gang zetten. Voor het verkopen van een domeinnaam is het raadzaam om goede afspraken te maken. Vaak wordt bovendien meer verkocht dan de domeinnaam zelf. Denk bijvoorbeeld aan de website, administratie daarvan en de broncodes. In de praktijk schieten dergelijke afspraken wel eens tekort, waardoor de kopende partij in zijn visie te weinig ontvangt, of de verkopende partij helemaal niet de bedoeling had om ook de website zelf te verkopen.

Beschermingsomvang

Een domeinnaam biedt op zichzelf geen recht om een ander te verbieden een vergelijkbare domeinnaam te registeren of te gebruiken. Het domeinnaamsysteem werkt simpelweg op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Als er sprake is van een geschil over domeinnamen, dan spelen in de meeste gevallen echter ook het merkenrecht en handelsnaamrecht een rol. Op die basis kan wél worden opgetreden tegen het gebruik van een domeinnamen door anderen.

Inbreuk op rechten

Als een domeinnaam wordt gebruikt als handelsnaam of merk én er is sprake van verwarringsgevaar met een ouder merk of handelsnaam, dan kan het gebruik van de domeinnaam worden verboden of worden opgeëist. Ook domeinnamen die te kwader trouw zijn geregistreerd in sommige gevallen worden opgeëist. Denk aan situaties waarin een agent, voormalig distributeur of partner de domeinnaam niet wil “teruggeven”.

Heel soms kan het gebruik van een domeinnaam zelf onrechtmatig zijn ook al is er geen merk of handelsnaaminbreuk. Naast verwarringsgevaar tussen de domeinnamen zijn dan bijkomende omstandigheden nodig die het gebruik van de domeinnaam onrechtmatig maakt.

Opeisen domeinnaam

In sommige gevallen kan een domeinnaam worden opgeëist. Dat kan via de rechter en via een speciale arbitrageprocedure bij het WIPO (World Intellectual Property Office).

Het voordeel van de procedure bij de rechter is dat meer gevorderd kan worden als dat gepast is. Denk aan een verbod met dwangsom, schadevergoeding en rectificatie.

Een arbitrageprocedure voor domeinnamen is beperkt tot het wel of niet overdragen van de domeinnamen. Daardoor duren dergelijke procedures vaak korter en ze zijn goedkoper. Niet in alle gevallen is een arbitrageprocedure geschikt, omdat niet aan alle vereisten is voldaan. Een gang naar de rechter is dan noodzakelijk zijn.

Schikken, in plaats van naar de rechter te gaan of een speciale arbiter, is schikken zeer gebruikelijk. Wel is van belang dat de uitkomst van de schikking goed wordt vastgelegd om discussie te voorkomen.

Advocaat domeinnaamrecht

Een advocaat domeinnaamrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent domeinnaamrecht, zoals het opeisen van domeinnamen, bij inbreuk op een merkenrecht en handelsnaamrecht, het opstellen van een akte van overdracht van een domeinnaam en/of website of het opstellen van een licentieovereenkomst.

Nieuws-
brief

Ravel Residence