1 min lezen

overeenkomsten in de bouw

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Niet elke bouwovereenkomst is geschikt voor ieder werk. Zaken als de aard van de werkzaamheden, de verdeling van verantwoordelijkheden en de contractspartijen kunnen aanzienlijk verschillen per type overeenkomst.

Aanneemovereenkomst, bouwteamovereenkomst en koop-/aannemingsovereenkomst

Voor de meeste bouwopdrachten zal de traditionele overeenkomst van aanneming volstaan. Er zijn evenwel situaties waarin een meer specifiek bouwcontract nodig is. Bijvoorbeeld een bouwteamovereenkomst als er sprake is van een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever, architect en aannemer, of een koop-/aannemingsovereenkomst als naast de bouw van een woning ook de levering van de bouwgrond moet worden geregeld.

Speciale bepalingen zijn regelend recht

In het burgerlijk wetboek wordt de aanneemovereenkomst maar summierlijk geregeld. Bovendien zijn de speciale bepalingen daarover veelal van regelend recht, dus partijen kunnen hiervan afwijken (met uitzondering van die bepalingen die zien op overeenkomsten gesloten met consumenten betreffende de bouw van een woning, die zijn veelal van dwingend recht).

Standaardvoorwaarden

In het bouwrecht worden vaak standaardvoorwaarden gehanteerd. Deze voorwaarden zijn meestal tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen (zoals aannemers, overheid en architecten). De bekendste standaardvoorwaarden zijn de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden). Lees meer over de verschillende standaardregelingen.

Algemene voorwaarden

Naast de standaardregelingen worden vaak ook algemene voorwaarden van de aannemer en/of de opdrachtgever op de overeenkomst van toepassing verklaard. Het juist toepassen van algemene voorwaarden is belangrijk zodat er later een rechtsgeldig beroep op kan worden gedaan om vernietiging van bedingen te voorkomen. Lees een korte toelichting over hoe de algemene voorwaarden juist toe te passen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence