1 min lezen

koop-aannemingsovereenkomst

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Bij een koop-aannemingsovereenkomst koopt de koper een stuk grond of appartementsrecht, en sluit tegelijkertijd ook meteen een overeenkomst van aanneming van werk om de bouw een woning op die grond te realiseren. De verkoper van de grond en de bouwverantwoordelijke van het huis zijn dezelfde partij. Deze overeenkomsten zijn gangbaar bij nieuwbouwwoningen.

Modellen koop-aannemingsovereenkomst

Voor consumenten zijn er verschillende modellen opgesteld die waarborgen bieden. Zo is er de model koop-aannemingsovereenkomst van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) die vaak gebruikt wordt door bij de SWK aangesloten aannemers. De SWK biedt waarborgen en garanties voor de consument/koper.

Wettelijke bepalingen en koop-aannemingsovereenkomst

Het hybride karakter van deze overeenkomst brengt met zich mee dat naast de regels die van toepassing zijn op aanneming, ook de wettelijke bepalingen terzake de koop (van woningen) van toepassing zijn. Bij een overeenkomst die aangegaan is met een consument gelden de dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die beogen de consument beschermen en waarvan niet kan worden afgeweken. Afwijkingen van dwingendrechtelijke bepalingen zijn nietig en hebben dus geen werking tussen partijen.

Nieuws-
brief

Ravel Residence