1 min lezen

geschillenbeslechting in de bouw

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Hoe goed een opdracht van aanneming ook contractueel wordt vastgelegd, tijdens de bouw komen er regelmatig zaken aan de orde waarover partijen het niet direct eens zijn. Dat is inherent aan grote contractuele samenwerkingen en zeker bij de realisatie van een (complex) bouwwerk. Niet alles is van tevoren te regelen.

Beslechting geschillen als een minnelijke regeling uitblijft

Er kunnen ook geschillen ontstaan die ernstiger van aard zijn. Denk aan een gebrekkige uitvoering of een aanzienlijke overschrijding van de bouwtijd waardoor de opdrachtgever schade lijdt. Of een situatie waarin de opdrachtgever achterloopt met betalingen waardoor de aannemer twijfelt of hij het werk nog wel moet afmaken. In dit soort gevallen zal uiteindelijk een rechter of een arbiter een oordeel moeten geven. Soms is procederen dus helaas onvermijdelijk.

De niet betalende opdrachtgever

Als de opdrachtgever tijdens het werk achter raakt met betalen van de bouwtermijn, kan de aannemer ervoor kiezen om het werk stil te leggen, zijn retentierecht uit te oefenen of een incasso kort gedingaanhangig te maken. Voorts kan de aannemer beslag leggen ten laste van zijn opdrachtgever om zo de verhaalsmogelijkheden veilig te stellen.

Rechtbank of Raad van Arbitrage voor geschillenbeslechtingen

Als partijen er onderling niet uitkomen en zij het geschil willen laten beslechten door een rechter, dien je je te wenden tot ofwel de rechtbank, ofwel de Raad van Arbitrage voor de Bouw (vanwege al dan niet van toepassing zijnde standaardvoorwaarden zoals de UAV (1989/2012).

Nieuws-
brief

Ravel Residence