1 min lezen

bouwstoffen

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

De aannemer staat op grond van § 17 UAV (1989/2012) in voor de kwaliteit en geschiktheid van de door hem bij het werk gebruikte bouwstoffen. In het BW is eenzelfde bepaling opgenomen (artikel 7:760 lid 1BW).

UAV en BW: opdrachtgever verantwoordelijk verstrekken bouwstoffen

Zijn de bouwstoffen door de opdrachtgever verstrekt dan geldt zowel op grond van de UAV (1989/2012) als het BW dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de gebreken of ongeschiktheid van de bouwstoffen. Deze aansprakelijkheid is niet onbeperkt. De aannemer moet wel waarschuwen als hij weet dat de bouwstoffen gebrekkig of ongeschikt zijn.

Aansprakelijkheid aannemer voor door hem aangeschafte bouwstoffen

In de UAV (1989/2012) is bepaald dat voor bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, maar door de aannemer zelf zijn aangeschaft, de opdrachtgever aansprakelijk is als de voorgeschreven bouwstoffen functioneel ongeschikt zijn. Met functionele ongeschiktheid wordt bedoeld dat de stoffen naar hun aard ongeschikt zijn voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek bedoeld zijn. Als de voorgeschreven bouwstoffen tijdens het vervoer naar de werkplek zijn beschadigd en daardoor ongeschikt zijn geworden is niet de opdrachtgever, maar de aannemer aansprakelijk.

Nieuws-
brief

Ravel Residence