1 min lezen

bijzondere bouwovereenkomsten

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

De meeste bouwcontracten zien op traditionele aanneming van werk. Hierop zijn de algemene regels over aanneming van het BW ingesteld. Ook de UAV 2012 gaan uit van een traditionele aannemingsovereenkomst.

Verschillende bijzondere bouwovereenkomsten

Als er echter geen sprake is van een traditionele aanneming, zijn er nog verschillende andere contractsvormen mogelijk. Denk aan een raamovereenkomst voor het geval partijen vaker opdrachten aan willen gaan of aan de koop-/aannemingsovereenkomst bij een nog te bouwen woning. Een geïntegreerd bouwcontract ziet op contracten waarbij verschillende taken en verantwoordelijkheden bij één partij worden gelegd. Als de architect ook partij is bij het (voorbereidende) contract met de aannemer en opdrachtgever, dan kan een bouwteamovereenkomst uitkomst bieden.

Specifieke regelingen voor de bijzondere bouwcontracten

Op deze bijzondere bouwcontracten zijn soms specifieke regelingen van toepassing, zoals de UAV-GC voor geïntegreerde bouwcontracten.

Nieuws-
brief

Ravel Residence