1 min lezen

aansprakelijkheid in de bouw

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Bij een bouwovereenkomst moet de aannemer in eerste instantie uitgaan van het ontwerp en de aanwijzingen die de opdrachtgever hem verstrekt. Wat er precies gebouwd moet worden, de afmetingen, welke voorzieningen en de wijze van afwerking, et cetera.

Ontwerpverantwoordelijkheid in beginsel voor opdrachtgever

Op de opdrachtgever rust dan ook in beginsel de ontwerpverantwoordelijkheid. Maar een aannemer mag niet klakkeloos uitvoeren wat de opdrachtgever hem vraagt te doen. In geval van evidente ontwerpfouten rust op de aannemer een waarschuwingsplicht.

Specifieke bepalingen over aansprakelijkheid partijen

Zowel de regeling omtrent aannemingsovereenkomst in het BW als de UAV 2012 bevatten specifieke bepalingen over de aansprakelijkheid van partijen. Denk hierbij aan de aansprakelijkheid voor bouwstoffen of hulppersonen. In de meeste gevallen is de aannemer aansprakelijk tenzij de opdrachtgever expliciet een bouwmateriaal of een onderaannemer heeft voorgeschreven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence