1 min lezen

overlegvergadering

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Wat is een overlegvergadering?

De OR en de werkgever bespreken ten minste twee keer per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming. Dit wordt ook wel de overlegvergadering genoemd. De werkgever informeert hierbij de OR over welke belangrijke besluiten worden voorbereid. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen en de wijze waarop de OR in besluitvorming zal worden betrokken.

Nieuws-
brief

Ravel Residence