2 min lezen

ondernemingsraad

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Ondernemingsraad (OR) verplicht bij >50 werknemer

Werkgevers met 50 of meer werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Indien een werkgever meerdere bedrijven heeft, dient elk bedrijf met minimaal 50 werknemers een OR te hebben. In het geval een werkgever meerdere bedrijven heeft die echter elk minder dan 50 werknemers hebben mag er een gezamenlijke OR worden ingesteld.

Personeelsvertegenwoordiging optioneel bij 10 – 50 werknemers

Voor bedrijven die 10 tot 50 werknemers hebben is een OR niet verplicht. Het is echter wel toegestaan vrijwillig een OR in te stellen. Is die er niet? Dan is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) verplicht, als de meerderheid van de werknemers hierom vraagt. Het instellen van een PVT kan ook zinvol zijn omdat de werkgever beter weet wat de standpunten van de werknemers binnen zijn organisatie zijn en de werkgever kan hierover met de PVT van gedachten wisselen. Werknemers voelen zich daardoor gehoord en meer verbonden met de organisatie. Als er geen OR of PVT is, dan dient de werkgever de werknemers minimaal twee keer per jaar inspraak te geven en hen te informeren tijdens een personeelsvergadering. 

Taken ondernemingsraad: behartigen belangen werknemers

De OR adviseert en houdt toezicht op het beleid van de directie vanuit het perspectief van de werknemers (bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden en naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden). Ook kan de OR invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen van de werkgever en draagt de OR bij aan het goed functioneren van de organisatie. 

Bevoegdheid van de ondernemingsraad

De OR heeft recht op overleg met en informatie van de werkgever. De OR mag zelf advies geven over zaken die de OR belangrijk vindt. Daarnaast heeft de OR recht op het geven van advies over zekere besluiten van de werkgever (‘adviesplichtige besluiten’). Ook is voor sommige type besluiten de instemming van de OR nodig (‘instemmingsplichtige besluiten’). Werknemers die lid zijn van de OR hebben ontslagbescherming.

Nieuws-
brief

Ravel Residence