1 min lezen

instemmingsrecht ondernemingsraad

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Wanneer moet een werkgever de ondernemingsraad om instemming vragen?

Een werkgever moet de OR om instemming vragen in geval van het vaststellen, wijzigen of intrekken van: regelingen voor ziekteverzuim, alsmede regelingen voor werktijden, arbeidsomstandigheden, personeelsbeoordelingen en personeelsopleidingen. Daarnaast dient de OR in te stemmen met het wijzigen van een beloningssysteem of een functiewaarderingssysteem. Tot slot is de instemming van de OR nodig in het geval van het wijzigen, vaststellen of intrekken van regels voor het aanstellen bevorderen of ontslaan van medewerkers.

Nieuws-
brief

Ravel Residence