1 min lezen

procederen over concurrentiebeding

Sander Schouten
Sander Schouten
Neem contact op

Kort geding werkgever

De werkgever kan een kort geding starten en de rechter vragen de werknemer te gebieden te stoppen met zijn nieuwe werkzaamheden en te bepalen dat de werknemer de overeengekomen boete moet betalen.

Kort geding werknemer

De werknemer kan echter ook zelf zowel tijdens als na het dienstverband een kortgedingprocedure starten als hij duidelijkheid wil krijgen over de geldigheid of de reikwijdte van een concurrentiebeding of in de procedure die door de werkgever is gestart een tegenvordering instellen. De werknemer kan onder andere (gedeeltelijke) schorsing van het concurrentiebeding. Dat kan als in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld. Het gaat daarbij dus om een belangenafweging. De rechter kan oordelen dat een concurrentiebeding wordt beperkt ten aanzien van het soort werkzaamheden waarvoor het geldt of ten aanzien van een specifieke concurrent, maar de rechter kan ook de duur van het concurrentiebeding verkorten en de geografische werking beperken. Ook kan de (advocaat arbeidsrecht van de) werknemer in een bodemprocedure vorderen dat het concurrentiebeding geheel of deels wordt vernietigd.

Nieuws-
brief

Ravel Residence