Ernstig verwijtbaar handelen werkgever: verval beding

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst vervalt wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voorbeelden van situaties waarin dit speelt zijn een onterecht ontslag op staande voet door de werkgever, discriminatie door de werkgever en de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden (en uiteindelijk wordt ontslagen) als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.