1 min lezen

uitzendovereenkomst

Nynke Noordmans
Nynke Noordmans
Neem contact op

Uitzendovereenkomst

Bij zowel de uitzendovereenkomst als de payrollovereenkomst zijn er meer partijen betrokken.

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst op basis waarvan de werknemer door de werkgever tegen een vergoeding ter beschikking wordt gesteld van een derde (de inlener) om onder leiding en toezicht van de inlener werkzaamheden te verrichten.

Bedrijfsmatig personeel uitlenen

Een belangrijke voorwaarde om van een uitzendovereenkomst te kunnen spreken is dat de terbeschikkingstelling plaatsvindt in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever. Als een bedrijf incidenteel een werknemer uitleent aan een collega of ander bedrijf kwalificeert dit bedrijf nog niet als uitzendwerkgever.

Uitzendbeding

Veel uitzendovereenkomsten bevatten een uitzendbeding. Op basis van zo’n uitzendbeding eindigt de uitzendovereenkomst per direct als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt. De keerzijde van dit uitzendbeding is dat ook de werknemer de arbeidsovereenkomst per direct kan opzeggen. De maximale duur van het uitzendbeding is in principe 26 weken, maar bij cao kan deze periode worden verlengd.

Verlengde ketenregeling

De wettelijke ketenregeling geldt in principe pas op het moment dat de werknemer langer dan 26 weken werkzaam is geweest op basis van de uitzendovereenkomst. Bij cao kan deze termijn worden verlengd tot maximaal 78 weken. Daarnaast kan in de cao een afwijkende ketenregeling staan opgenomen, bijvoorbeeld dat er in plaats van drie, zes opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten kunnen worden voordat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt.

Nieuws-
brief

Ravel Residence