Gea Flapper

Advocaat Aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht

Gea Flapper

Over Gea

Gea is sinds 2012 als advocaat werkzaam. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, waaronder beroepsaansprakelijkheid van onder meer accountants, notarissen, hypotheekadviseurs en advocaten.

Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert zij op het gebied van contractenrecht. Gea stelt ook regelmatig overeenkomsten op en/of controleert of deze nog aan de huidige regelgeving voldoen.

Gea voert een advies- en procespraktijk waarbij zij met name ondernemers in uiteenlopende sectoren bijstaat.

Track record

Gea won in november 2023 een procedure waarbij ze een onderneming en de bestuurder in een zaak bijstond waarin zij werden aangesproken om tonnen aan boetes en schadevergoedingen te betalen vanwege vermeende schendingen van overeengekomen non-concurrentie- en geheimhoudingsbedingen in aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten. Deze vorderingen werden echter door de rechtbank Den Haag allemaal afgewezen, en de tegenvordering die Gea had ingediend om openstaande facturen te innen, werd toegewezen.

Gea stond in 2022 met succes een onderneming bij in een beroepsaansprakelijkheidszaak. Deze zaak bij de rechtbank Gelderland ging over een advocaat die de verjaringstermijn van dwangsommen had laten verlopen.

Gea stond in 2022 een vermogende familie bij die onjuist was geadviseerd door hun belastingadviseur en bereikte voor de familie een schikking, zodat de lopende procedure kon worden ingetrokken.

In 2022 won Gea samen met Thomas van Vugt bij de rechtbank Amsterdam een namens Nederlandse wijnimporteurs ingesteld kort geding tegen een bekende sommelier die veroordeeld werd tot het plaatsen van een rectificatie.

Gea stond in juni 2021 een particulier bij die door haar ex-partner werd aangesproken tot terugbetaling van een lening. Gea deed in deze zaak een geslaagd beroep op verjaring: de rechtbank wees alle vorderingen van de wederpartij af.

Gea stond in april 2021 met succes een onderneming bij die aansprakelijk werd gesteld voor betaling van overuren en schadevergoeding. De rechtbank Midden-Nederland wees alle vorderingen af.

Gea won in 2016 een procedure bij de rechtbank in Amsterdam tegen een bemiddelingskantoor dat tekort was geschoten in de nakoming van een beheerovereenkomst.

Daarnaast was Gea een aantal jaren annotator van de JIN (Jurisprudentie in Nederland).

Grotius specialisatieopleiding

Gea heeft de postacademische specialisatieopleiding Aansprakelijkheid en Onderneming aan de Grotius Academie met succes afgerond. Dit is de meest uitvoerige en complete postacademische opleiding op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Lidmaatschappen

Gea is lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Gea als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Gea

Verbintenissenrecht

De formulering van een boetebeding is essentieel

Casus In deze zaak hebben kopers een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij ...

Lees verder
Verbintenissenrecht

Redelijke opzegtermijn in duurovereenkomsten

De casus Al vanaf 2008 en 2011 verzorgden twee transportbedrijven pakketbezorging ...

Lees verder
Mediarecht

Vordering tot prijsgeven persoonsgegevens door werkgever faalt

Eind september 2023 vond bij het Hof Arnhem een procedure plaats tussen een bedrijf ...

Lees verder