voorwaardelijke verbintenis (mv: voorwaardelijke verbintenissen)

Een verbintenis waarvan de werking afhankelijk is gesteld van een toekomstige onzekere gebeurtenis.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:21

Gerelateerde begrippen
ontbindende voorwaarde, opschortende voorwaarde