Terug
s

schuldeisersverzuim

Als de schuldeiser de nakoming van een verbintenis verhinderd door zijn medewerking niet te verlenen of er is een ander beletsel van zijn zijde, noemen we dit schuldeisersverzuim.

Vereisten voor het intreden van verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
is dat de schuldenaar bereid en in staat is na te komen en het beletsel om na te komen ligt aan de schuldeiser (tenzij het beletsel de schuldeiser niet kan worden aangerekend). Zolang een schuldeiser in verzuim is, kan een schuldenaar niet in verzuim komen. OP vordering van de schuldenaar kan de rechter bepalen dat hij van zijn verbintenis bevrijd is als de schuldeiser in verzuim blijft.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op