schadebeperkingsplicht

De plicht van een benadeelde om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking van schade.

Voldoet een benadeelde niet aan zijn schadebeperkingsplicht, dan kan het deel van de schade dat voorkomen had kunnen worden voor rekening van de benadeelde blijven op grond van eigen schuld.

Categorieen:
Synoniemen: schadebeperkende maatregelen, schadebeperking, schadebeperkingsverplichting

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op