Terug
o

ongerechtvaardigde verrijking

Van ongerechtvaardigde verrijking is sprake bij een vermogensverschuiving van de een ten nadele van de ander zonder dat daar voldoende (rechts)grond voor is. De verrijkte moet de schade vergoeden ten belope van het bedrag waarmee hij is verrijkt. Ongerechtvaardigd betekent niet dat de verrijking als onrecht wordt gezien, maar heeft meer betrekking op de vraag of er al dan niet een redelijke grond voor de verrijking aanwezig was. De verrijking moet de verrijkte kunnen worden toegerekend wil deze schadeplichtig zijn.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op