lijfrente (mv: lijfrenten)

Het van het in leven zijn van één of meer personen afhankelijke recht op een periodieke uitkering in geld.

Een lijfrente wordt vaak bij een levensverzekering afgesloten.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
7:991

Synoniemen
lijfrentepolis