kwijting (mv: kwijtingen)

Verklaring dat een schuld is voldaan, bijvoorbeeld door de afgifte van een kwitantie.

“Finale kwijting over en weer” betekent dat partijen niets meer aan elkaar verschuldigd zijn.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
6:48 e.v.

Gerelateerde begrippen
crediteurenakkoord, decharge