Terug
k

kwade trouw

Iemand handelt te kwader trouw als hij weet of redelijkerwijs behoort te weten/vermoeden dat de handeling niet rechtmatig of oneerlijk is.

Voorbeeld ter kwader trouw handelen

Een bezitter heeft te kwader trouw een goed onder zich als hij niet de rechtshebbende is of had mogen aannemen dat hij rechthebbende was. Een ontvanger van een prestatie/goed is te kwader trouw als hij weet dat de prestatie niet verschuldigd is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op