kwade trouw

Iemand handelt te kwader trouw als hij weet of redelijkerwijs behoort te weten/vermoeden dat de handeling niet rechtmatig of oneerlijk is.

Voorbeelden:
Een bezitter heeft te kwader trouw een goed onder zich als hij niet de rechtshebbende is of had mogen aannemen dat hij rechthebbende was. Een ontvanger van een prestatie/goed is te kwader trouw als hij weet dat de prestatie niet verschuldigd is.

Categorie
,

Regeling

Wetsartikel
3:119, 6:205

Synoniemen
te kwader trouw