Terug
h

hulppersoon

Een hulppersoon is iemand die bij de uitvoering van een verbintenis door de schuldenaar wordt ingeschakeld. Dit kunnen ondergeschikten zijn of zelfstandigen zoals onderaannemers). De wet geeft een bijzondere aansprakelijkheidsplicht met betrekking tot hulppersonen. De schuldenaar is voor de gedragingen en fouten van hulppersonen aansprakelijk.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op