Terug
f

factoringovereenkomst

Van factoring is sprake als een ondernemer zijn vorderingen op klanten overdraagt aan een gespecialiseerd extern bedrijf. Dit bedrijf (vaak een incassobureau) wordt de factor of factormaatschappij genoemd. De factor neemt de facturatie en incasso van de onderneming voor haar rekening en brengt hiervoor kosten in rekening (provisie). In de factoringovereenkomst staan de voorwaarden van de factoring.

Overeenkomst van cessie

Er zijn verschillende vormen van factoring mogelijk. Soms wordt alleen de debiteurenadministratie door de factor verzorgd, soms neemt de factor het gehele kredietrisico over en soms een tussenvorm. Als de factor vorderingen van de onderneming koopt, dan is er (tevens) sprake van cessie. Aan een (gewone) cessie zijn wettelijke vereisten verbonden die dan dus ook gelden voor de factoringovereenkomst.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op