Terug
b

bevrijdende betaling

Een schuldenaar heeft pas aan zijn verplichting voldaan als hij de schuldeiser heeft betaald. De schuldenaar die een betaling verricht aan een ander dan de schuldeiser is in principe niet “bevrijd” van zijn verplichting tot betaling aan de schuldeiser. De schuldeiser kan dan nog steeds aanspraak maken op betaling.

Er zijn wettelijke uitzonderingen waarbij de schuldenaar door betaling aan een derde of aan een onbekwame schuldeiser toch bevrijdend heeft betaald. Voorbeelden van bevrijdende betaling zijn:

  • betaling aan een onbekwame schuldeiser, voor zover het betaalde de onbekwame tot werkelijk voordeel heeft gestrekt of in de macht is gekomen van diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • betaling aan een ander dan de schuldeiser of dan degene die met hem of in zijn plaats bevoegd is haar te ontvangen,  voor zover degene aan wie betaald moest worden de betaling heeft bekrachtigd of erdoor is gebaat;

Ook kan de schuldenaar die heeft betaald aan iemand die niet bevoegd was de betaling te ontvangen, aan degene aan wie betaald moest worden, tegenwerpen dat hij bevrijdend heeft betaald, indien hij op redelijke gronden heeft aangenomen dat de ontvanger van de betaling als schuldeiser tot de prestatie gerechtigd was of dat uit anderen hoofde aan hem moest worden betaald.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op