Terug
b

benadeelde

De benadeelde is een persoon schade heeft geleden.

Een benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen van degene die de schade heeft veroorzaakt of hiervoor aansprakelijk is. In het strafrecht wordt de benadeelde partij de persoon genoemd die benadeeld is door een strafbaar feit. De benadeelde heeft het recht om zich te voegen in het strafproces om schadevergoeding te verkrijgen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op