benadeelde (mv: benadeelden)

De benadeelde is een persoon schade heeft geleden.

Een benadeelde partij kan schadevergoeding vorderen van degene die de schade heeft veroorzaakt of hiervoor aansprakelijk is. In het strafrecht wordt de benadeelde partij de persoon genoemd die benadeeld is door een strafbaar feit. De benadeelde heeft het recht om zich te voegen in het strafproces om schadevergoeding te verkrijgen.

Categorie

Synoniemen
benadeelde partij

Gerelateerde begrippen
schadevergoeding, onrechtmatige daad