Terug
b

belediging

Belediging is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam. Beledigen kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, maar ook door bijvoorbeeld afbeeldingen (cartoons). Belediging is strafbaar maar kan ook een civiele onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
zijn. In het laatste geval zal de rechter het belang van vrijheid van meningsuiting enerzijds afwegen tegen de bescherming van eer en goede naam anderzijds. Wanneer de belediging over de grenzen van het betamelijke gaat, dan is de belediger aansprakelijk voor schade.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op