Terug
w

waarheidsplicht

In een gerechtelijke procedure zijn partijen verplicht de feiten die voor de beslissing van belang zijn volledig en naar waarheid aan te voeren. Dit heet de waarheidsplicht. Deze plicht is neergelegd in artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het artikel is bedoeld om de bewuste leugen uit te bannen.

Risico schending waarheidsplicht

Wordt niet naar waarheid verklaard door één van de procespartijen, dan kan de rechter daaruit “de gevolgtrekking maken die hij geraden acht”. Hiermee wordt bedoeld dat de rechter dan ook de andere verklaringen van deze partij als minder betrouwbaar kan beschouwen. Ook kan de “leugenachtige partij” een zwaardere bewijslast krijgen opgelegd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op