Terug
e

exequatur

Een exequatur (l, laat ten uitvoer gelegd worden) is een generieke benaming voor een rechterlijke verklaring of een rechterlijk verlof om een vonnis van een buitenlandse rechtbank of een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. Een exequatur verschaft de houder daarmee een executoriale titel, zodat het buitenlandse of arbitrale vonnis lokaal ten uitvoer kan worden gelegd, net zoals een lokaal rechterlijk vonnis. Onder meer de EEX-verordening (vonnissen en authentieke akten uit EU-lidstaten), het Verdrag van Lugano (vonnissen en authentieke akten uit de overige landen in de EER) en het Verdrag van New York (internationale arbitrale vonnissen) voorzien in een exequatur-procedure.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op