bezwaar

Tegen ieder besluit van een bestuursorgaan kan binnen een bepaalde termijn bezwaar worden gemaakt. Dit geschiedt door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Het bestuursorgaan zelf (meestal een bezwaarcommissie) toetst vervolgens het aangevochten besluit waarbij zij alle feiten en belangen in heroverweging neemt. De bezwaarprocedure eindigt met een beslissing op bezwaar. Hierin kan het bezwaar gegrond worden verklaard hetgeen doorgaans leidt tot een nieuw besluit. Wordt het bezwaar afgewezen, dan staat beroep open bij een bestuursrechter.

Categorieen: ,
Synoniemen: bezwaarschrift, bezwaarprocedure

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op