Terug
b

beroepschrift

Het schriftelijke stuk waarmee tegen een afwijzende beslissing op bezwaar van een overheidsorgaan kan worden opgekomen bij een hogere instantie (bestuursrechter).  Tegen de uitspraak van de bestuursrechter staat meestal hoger beroep open. Dit beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing worden ingediend.

Een beroepschrift kan tegenwoordig ook digitaal worden ingediend via digitaal loket. In een beroepschrift moet worden uitgelegd waarom de betrokkene het niet eens is met de beslissing waartegen het beroep zich richt. Ook moeten alle relevante stukken (zoals oorspronkelijke beslissing van het bestuursorgaan, het bezwaarschrift en de beslissing op bezwaar) worden meegezonden. vervolgens wordt het beroep bij de rechtbank in behandeling genomen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op