Terug
a

arbiter

Een arbiter is een scheidsman die in een arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
het geschil beslecht. Een soort rechter dus. Een scheidsgerecht in arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
moet volgens de wet uit een oneven aantal arbiters bestaan. Meestal bestaat het scheidsgerecht uit 1 of 3 arbiters, al naar gelang de complexiteit en het financieel belang van de zaak.

Een arbiter is meestal een deskundige uit de branche of een jurist. Een arbiter behoort onpartijdig te zijn. Hij wordt benoemd op een wijze zoals de partijen zijn overeengekomen. Deze wijze staat beschreven in het arbitragereglement van de desbetreffende arbitragecommissie. De benoeming dient in beginsel te geschieden binnen twee maanden nadat de zaak aanhangig is.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op